Како да аплицираш

За апликација, потребни се следните документи:

  • Комплетна форма за апликација
  • Видео снимка од претставата (Vimeo, We transfer или друга онлајн видео банка)
  • Минимум 5 фотографии со висока резолуција од претставата
  • Детален технички рајдер
  • Детален буџет
  • Други материјали кои сметате дека се релевантни

Сите потребни документи треба да бидат во електронска форма.

Услови за учество

  • Фестивалот покрива сместување со појадок, дневници и локален транспорт за секој од учесниците на фестивалот
  • Фестивалот покрива целосна техничка поддршка
  • Патните трошоци, даноци, и други можни трошоци се предмет на дискусија и се покриени во исклучителни случаи. Сепак, фестивалот ги охрабрува учесниците да побараат локална поддршка за тие трошоци, и може да понуди официјална покана и друг вид на поддршка за да го помогне финансирањето.

МТФ СкупиФестивал е поддржан од Министерството за култура на Р.М и градот Скопје